Somicor
Home/Baza wiedzy/Somicor

Somicor

Ilość komórek somatycznych w mleku krowim jest odzwierciedleniem stanu zdrowia zwierzęcia. Mleko w klasie extra może zawierać nie więcej niż 400000 komórek w 1 ml. Jednakże z punktu widzenia fizjologii, krowy zdrowe mają ilość komórek somatycznych na poziomie niższym niż 200000 w 1 ml. Oznacza to że mleko sprzedawane w klasie ekstra w przedziale 200000 a 400000 komórek pochodzi od krów które mają jakieś problemy w funkcjonowaniu organizmu. Problemy te mogą być bardzo różne. Główną przyczyną jaką można zauważyć w gospodarstwach są niesprawne urządzania udojowe, źle pracujące pulsatory, niewłaściwe podciśnienie, zużyte gumy strzykowe, zużyte przewody mleczne. Kolejnym czynnikiem jest niewłaściwa technika doju. Tak zwane naciąganie krów lub pustodoje powodują zniszczenie zwieraczy strzyków i maja katastrofalne skutki odnośnie jakości zwieraczy. Niedomykające się zwieracze stanowią wrota dla mikroorganizmów i mogą być źródłem podniesionej somatyki a nawet klinicznych form mastitis. Lepiej jest zostawić szklankę mleka w wymieniu niż narazić krowie wymię na pustodoje.

 

Kolejnym czynnikiem zwiększającym ilość komórek somatycznych są błędy żywieniowe, zwłaszcza skarmianie kiszonek i sianokiszonek porażonych grzybami, pasz które uległy wtórnej fermentacji i zagrzewają się. Dochodzić może wtedy do kumulacji mykotoksyn w organizmie krowy, osłabienia jej odporności a w konsekwencji wzroście komórek somatycznych. Pogorszeniu ulegają wskaźniki rozrodu i opłacalność produkcji mleka. Jeżeli urządzenia udojowe są sprawne a mimo to somatyka jest wysoka proponujemy Państwu Somicor. Zawarte w preparacie zioła, mikro i makro elementy oraz witamina E podnoszą odporność krów, wspomagają naturalne mechanizmy obronne a tym samym pomagają obniżyć ilość komórek somatycznych. Prawidłowo przeprowadzona kuracja preparatem Somicor pozwala obniżyć poziom komórek somatycznych o 100000-150000.

U krów produkujących duże ilości mleka następuje w pierwszych tygodniach laktacji może...

Dostarczenie krowom po wycieleniu odpowiednio dużej ilości energii stanowi w dzisiejszej...

Ketoza jako choroba zawodowa krów wysoko wydajnych może się przytrafić w każdym...

Hipokalcemia w potocznie nazywana odwapnieniem lub zaleganiem poporodowym. W formie klinicznej...

Wątroba u krów jest organem w którym przeprowadzanych jest wiele reakcji...

Przemieszczenie trawieńca występuje u krów najczęściej w okresie do 3 tygodni po...

Niedobór potasu czyli hipokalemia to taki stan fizjologiczny krów u...

Hipofosfatemia lub inaczej niedobór fosforu u bydła często występuje w zespole...

Biegunki u bydła mogą mieć różne podłoże. Najczęściej występują podczas nagłej zmiany...

Biegunki  cieląt to złożony temat aczkolwiek możemy podzielić je na...

Żywienie cieląt nowo narodzonych to duże wyzwanie. Często jest to temat traktowany bez...

Podczas biegunek u cieląt następuję szybka utrata wody z organizmu. Hodowcy wiedzą że należy...

Wzdęcia cieląt to temat nie obcy hodowcom. Istnieje kilka przyczyn tego stanu rzeczy.

...

Przy biegunkach cieląt można zastosować preparaty skutecznie hamujące nadmierną utratę...

Biegunki u cieląt mogą mieć różny przebieg i powodowane są wieloma czynnikami....

Nowo narodzone cielę rodzi się z czystym, pozbawionym bakterii układem pokarmowym. Wraz z...

Na płodność krów wpływa wiele czynników. Do głównych można zaliczyć:...

Okres zasuszenia krów to czas w którym odpoczywa wymię, odpoczywa i regeneruje...

Ilość komórek somatycznych w mleku krowim jest odzwierciedleniem stanu zdrowia...

Wątroba u krów jest organem w którym przeprowadzanych jest wiele reakcji...

Gdy krowa kuleje to mleko się nie leje. Sytuacja w której zaburzona jest mobilność...

U krów produkujących duże ilości mleka w pierwszych tygodniach laktacji może wystąpić...

Ketoza jako choroba zawodowa krów wysoko wydajnych może się przytrafić w każdym...

Odporność cieląt od urodzenia warunkowana jest kilkoma czynnikami. Cielę przychodzące na świat...

Cryptocor bolus dzięki zawartości w swoim składzie oregano, cynamonu i...

Wczytaj więcej informacji

Nasza charakterystyka

Certyfikowane Produkty

Produkty Bovicor powstały w oparciu o składniki najwyższej jakości. Dostawcy komponentów użytych w naszych recepturach spełniają najwyższe standardy jakości.

Skuteczne naturalne składniki

W skład naszych produktów wchodzą skuteczne, naturalne składniki o wysokich stężeniach substancji co sprawia, że jest skuteczny!

Indywidualne podejście

Do każdego z naszych klientów podchodzimy indywidualnie. Jesteśmy w stanie polecić mu najbardziej skuteczne produkty do jego przypadku!

Poznaj nasze produkty

Szybkie testy terenowe oraz analiza krwi bydła pod względem zawartości ciał ketonowych.

Diagnostyka

Gama produktów wspomagających odporność cieląt, ułatwiających odzyskanie równowagi fizjologicznej po przebytych biegunkach oraz poprawiających wzrost i wykorzystanie paszy.

Produkty dla cieląt

Gama produktów wspomagających metabolizm i rozród krów, uzupełniających niedobory najważniejszych pierwiastków, regulujących pracę wątroby oraz w znaczący...

Produkty dla krów

Regulamin plików cookies

Regulamin Rodo

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://www.bovicor.pl/

 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:

  BOVICOR Izabela Zadarajkiewicz-Rydel, Jarosław Korycki s..c.

   

 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@bovicor.pl

 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • Obsługa zapytań przez formularz

 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 

 1. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

 

3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

  • ich sprostowania,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • oraz przenoszenia danych.

 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

4. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

5. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

6. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

7. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14.

 

Polityka prywatności

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Bovicor
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. dostosowania treści reklamowych w formie graficznej (Reklamy displayowe) przy wykorzystaniu remarketingu Google Analytics
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytics ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.